Nowoczesne rekuperatory - co je wyróżnia?

Klimatyzacja wentylacja - chwili

Rozważania nad tym, lub aby lepiej montować w budynku jednorodzinnym wentylację lub klimatyzację, mają możliwość niemalże każdego ludzi zadziwić. Szczególnie, jeżeli już zawczasu nie interesowaliśmy się nazbyt tym tematem i dzisiaj planujemy nadrobić zaległości. Klimatyzacja i wentylacja - do tego momentu które jest dla bardzo niemalże każdego synonimem luksusu, dostępnym wyłącznie dla nielicznych, dzisiaj są ogólnie montowane nie wyłącznie w domach, lecz także w mieszkaniach.

Jeżeli już mechanizmy takie przeszły taką ewolucje, iż zaczęły być powszechnie dostępne? Co sprawiło, iż dziś mają szansę być bez barier mocowane, kiedy tylko właścicielom przyjdzie na to ochota, bez oglądania się na koszty?

Przyczyn wielkiej renomy systemu wentylacyjnego upatrywać trzeba w pojawiających się coraz nowocześniejszych urządzeniach wspomagających, dzięki jakim cała inwestycja nie okazuje się tak droga w użytkowania, jak pierwotnie sądziliśmy. Wpływ na ten stan mają dwa urządzenia - rekuperatory i gruntowe wymienniki ciepła.

Rekuperatory są komponentem systemu wentylacji, co

Zacznijmy przeto od rekuperatorów. To hasło, jakie coraz bardziej wymieniane to jeden tchem, jeśli mowa o wentylacji mechanicznej. Rekuperatory są komponentem systemu wentylacji, co jasne nie obligatoryjnym, jednakże - jak się okazuje - bardzo pożądanym.

Częstych błędów, popełnianych

Ażeby rozumieć taki fenomen, warto zacząć od małego rozróżnienia. Jednym z częstych błędów, popełnianych poprzez osoby, jakie nie znają się na klimatyzacji oraz wentylacji, jest stawianie znaku równości wśród obydwoma procesami. Do tegoż czasu są to działania skrajnie różne. Klimatyzacja to ledwie obniżanie temperatury powietrza; wentylacja to w głównej mierze wymiana tegoż powietrza, jego nawilżanie, względnie ochładzanie oraz ogrzewanie.

Akcesoria umożliwiają odzysk energii

Po tym rozróżnieniu, możemy już przejść również, czymże są rekuperatory. Sprzęty takie gwarantują odzysk energii. Zupełny tok odzyskiwania dzieje się w sercu tegoż urządzenia - wymienniku energii, który najczęściej ma formę krzyżową, jak również w jakim spotykają się dwa typy powietrza - nawiewane oraz wywiewane. To pierwsze jest w rekuperatorze ogrzewane dzięki energii pobranej z tegoż drugiego.

Jedyny powód uznania

Odzysk ciepła daje wobec tegoż realne sprawności oszczędzania, jakie powodują, iż wentylacja rozpoczyna się opłacać. To jednakże nie jedyny powód uznania systemów wentylacyjnych. Dalszym powodem jest fakt, iż wytwórcy rozpoczęli kreować znacznie mocniej rozwinięte technologicznie urządzenia, dzięki czemu zjawiła się np. możliwość zakupienia rekuperatora bez połączenia z systemem kanałów wentylacyjnych.

Takie rekuperatory nie posiadające kanałów - instalowane pod sufitem lub na dachach - mocno przyczyniły się do obniżenia opłat inwestycji w wentylację. Na powodzenie wentylacji wpłynął także drugi typ wspomnianych urządzeń - gruntowe wymienniki ciepła.

Następna - kolektorach słonecznych

Z kolei te urządzenia, mające postać płytową, rurową, bądź żwirową, pozwalają czerpać zwykłą, a szczególnie odnawialną oraz totalnie darmową energię z ziemi. To jest kolejna - po kolektorach słonecznych - możliwość alternatywnego czerpania energii, na jaką, analogicznie w porównaniu z kolektory, można uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Gruntowe wymienniki ciepła wybierają bowiem stałą temperaturę powietrza, jaka utrzymuje się na głębokości mniej więcej 1,5 metra pod ziemią. Doprowadzany tam wymiennik umożliwia w lecie przekazywać do budynku chłodniejsze powietrze, a zimą powietrze ogrzane.

Takie wymienniki współpracują ściśle z rekuperatorami i ułatwiają bardziej efektywną wentylację z odzyskiem. Tu zatem należy upatrywać sukcesu tych systemów.